Nopea tapa tehdä Lightroomin Develop-moduulin Basic-paletissa sävyjen perussäätö

1. Highlights: minimiin (-100)
2. Whites: huippuvalojen leikkautumispiste
3. Shadows (tarvittaessa): varjojen aukaisu
4. Blacks: mustan taso

Yllä olevasta työjärjestyksestä on tullut minulle peruslähtökohta kuvien sävyjen säätämiseksi Lr:ssa. Suurimmassa osassa kuvia se toimii hyvin sellaisenaan. Tarvittaessa siitä on helppo jatkaa hienosäätöä.

Seuraavassa esimerkki säädöistä.

S-0-663
0-Tone+Hg-663
Yllä säätämätön kuva ja sen histogrammi.

S-1-663
1-Tone+Hg-663
Ensimmäinen vaihe on vetää Highlights-liukusäädin täysin vasemmalle minimiinsä (-100). Tässä kuvassa säädön vaikutus näkyy selvimmin sävyjen lisääntymisenä taivaalla.

S-2-663
2-Tone+Hg-663
Seuraavaksi Whites-säätimellä asetetaan huippuvalojen leikkautumispiste haluttuun arvoon. Painamalla Alt-näppäintä ja samalla vetämällä Whites-liukusäädintä oikealle, kunnes mustaksi muuttuneessa kuvassa näkyy valkoista tai jotakin väriä merkkinä vaaleimpien sävyjen leikkautumisesta. Suurentamalla tämän kohdan kuvasta 1:1 kokoon saa tarkimmin määriteltyä leikkautumispisteen. Ensimmäisenä tässä kuvassa leikkautuu taivas aivan kuvan yläreunasta. Whites-säätimen arvolla (+38) ei vielä leikkautumista tapahdu.

S-3-663
3-Tone+Hg-663
Kuvan varjokohdat ovat turhan tummia. Shadows-säätimen arvo (+40) avaa varjoja sopivasti. Histogrammistakin näkee, että tumma pää ei ole enää niin tukossa, kuin ennen varjojen säätöä. Kuitenkin Histogrammin varoitusvalo osoittaa leikkautumista tapahtuvan. Kuvassa tummien sävyjen vaalenemisen huomaa parhaiten katsomalla rakennuksen kulmassa olevasta ovesta sisään liikkeeseen.

S-4-663
4-Tone+Hg-663
Blacks-säädintä oikealle siirtämällä varoitusvalo sammuu arvolla (+14).

Huippuvalojen leikkautumista voi seurata myös histogrammin vaalean pään varoitusvalon kautta käyttämättä Alt-näppäintä. Mustan tason voi tietenkin säätää myös Alt-näppäintä käyttämällä. Minulle tuo esimerkissä kertomani tapa on jotenkin tuntunut luontevammalta ja se on näyttänyt tarkemmin säätöjen rajat.

 

 

A quick way to make basic tone adjustments in Lightroom

1. Highlights: drag all the way to left (- 100)
2. Whites: adjust white clipping
3. Shadows (if necessary): brighten or darken the shadows
4. Blacks: adjust black clipping

This order of making tone adjustments in Lightroom has become a habit to me. With most photos it works well and if necessary it is easy to continue adjustments.

Here is an example:

S-0-663
0-Tone+Hg-663
Photo before tone adjustments and histogram.

S-1-6631-Tone+Hg-663
The first step is to drag Highlights slider all the way to the left (- 100). The effect of this can best be seen in the sky (more tones in the clouds).

S-2-663
2-Tone+Hg-663
Next thing is to adjust white clipping with Whites slider. Pressing Alt key while moving Whites slider changes the photo black. Drag the slider to the right until white or some color begins to show in the black photo. That is the point where the whitest tones start to clip. By enlarging this area to 1:1 size it is easier to determine the precise clipping point. In this photo clipping appeared at first in the sky near the corner of the roof. The limit of Whites in this photo is (+ 38).

S-3-663
3-Tone+Hg-663
The shadows in this photo are too dark. Shadows sliders value (+ 40) opens the shadows just fine. The shadows area in the histogram looks better too, but there is still some clipping in the darkest tones. In the photo you can see the effect of shadows adjustment if you look in to the shop in the corner of the building.

S-4-663
4-Tone+Hg-663
Finally adjust the black clipping dragging Blacks slider to the right until the warning light goes off. In this case the value was (+ 14).

If you want, you can adjust the whitest tones without using the Alt-key. The Highlights Clipping warning in the histogram indicates clipping. Of course the black clipping can also be adjusted using Alt-key. To me the way I used in the example has felt somehow better and it has shown the clipping more precise.